Hans Ensink op Kemna


Tentoonstelling

‘lovely landscapes and domestic scenes’

23 november t/m 2 december 2012

Opening tentoonstelling: zaterdag 24 november
16 uur door TOPP & DUBIO

PREVIEW vrijdag 23 november tijdens Hoogtij#31 van 19 – 23 uur

Open: vrijdag t/m zondag 13 – 17 uur, en op afspraak


Informatie

De Haagse kunstschilder
Hans Ensink op Kemna ontving in 2011 de Premium Stroom subsidie om in een periode van twee jaar zijn werk verder te ontwikkelen en te verdiepen.
Van 23 november t/m 2 december presenteert hij de resultaten daarvan bij JCA DE KOK.

´De rol van de schilderkunst is m.i. niet om d.m.v. steeds spectaculairder ogende werken te proberen de concurrentie aan te gaan met de nieuwe media. Veel interessanter is het om in te steken op klein en persoonlijk werk.
Met de recente kunstgeschiedenis als uitgangspunt te onderzoeken waar de ruimte ligt en voort te borduren op eerder begonnen ontwikkelingen.
De acceptatie van die positie van de schilderkunst geeft mij de vrijheid en ruimte mijn werk verder te ontwikkelen´, aldus Hans Ensink op Kemna.

In 2011 ontving Hans Ensink Op Kemna de Premium subsidie van HCBK Stroom. De toekenning van deze subsidie kwam voort uit een onderzoek dat hij binnen het eigen werk heeft gedaan en dat voortkwam uit een hommage aan Willem Hussem, een bekende Haagse kunstenaar in de jaren 50 en 60. Diens werk heeft hem altijd gefascineerd door de eenvoud,
het persoonlijke aspect en de poëtische uitvoering. Vooral in de tekenachtige kant van diens werk vond hij een aanleiding om binnen zijn eigen werk naar vergelijkbare referenties te zoeken.
Vanaf zijn academietijd (AKI Enschede 1981-1986 – monumentale vormgeving) heeft Ensink Op Kemna tientallen notitieblokjes en schetsboeken vol getekend en daar is hij er enkele van gaan napluizen. Die tekeningetjes, vaak niet meer dan krabbeltjes vormen de basis voor zijn schilderijen. Al vrij snel vond hij een aantal werkjes die zich in principe goed leenden voor dit project waarbij het verrassend was dat dit niet noodzakelijkerwijs het nieuwste werk betrof. Veel beelden spraken hem nog steeds of opnieuw aan waar hij verwacht had dat veel zou zijn verouderd. Daarnaast kwam veel werk voorbij dat destijds wel een rol had gespeeld bij de totstandkoming van de schilderijen, maar nooit als zelfstandig werk was uitgevoerd en dat zich nu aandiende met allerlei nieuwe mogelijkheden.

Al met al leverde dit zoveel op dat het plan ontstond om een groter deel van het archief eens tegen het licht te houden. Dit in de hoop meer duidelijkheid te krijgen over de oorsprong van zijn werk en daardoor ook meer inzicht te krijgen in zijn fascinaties. Want ´waarom doe je wat je doet en doe je het steeds opnieuw?´ Door dit onderzoek wordt de complexiteit van de schilderijen in een direct verband gebracht met hun ontstaansgeschiedenis.

De tentoonstelling “The Knee-Plays” vorig jaar bij Villa de Bank in Enschede was opgebouwd rondom de Premium aanvraag. Klein werk, gebaseerd op de notities, bestaande uit klein formaat olieverfdoekjes, aangevuld met foto’s en werk op papier. Het nieuwe werk dat de kunstenaar nu laat zien bij het Haags centrum voor actuele kunst JCA DE KOK borduurt voort op bovenbeschreven proces en laat in grote lijnen zien wat het onderzoek heeft opgeleverd.

Fotografie door jhoeko fotografie


> >