Samengevat 2


Tentoonstelling

Met:
Eric Martijn > Oriol Vilanova
Christie van der Haak > Erik van de Belt
Diederik Gerlach > Hélène Penninga
Jean van Wijk > Nicholas Wade
Johan van Oord > Bernice Nauta
Ineke Sleeuwenhoek > Marleen Sleeuwits
Mark de Weijer > Maarten Schenkeveld
Miranda Meijer > Ilse Duijvestein
Nishiko > Magdalena Pilko
Panopticum Berlin > Jeroen Paalvast
Ro Hagers > Peter Otto
Thom Geraedts > Itta Smeets(i.m.)
Urs Pfannenmüller > Willem Speekenbrink
Wieteke Heldens > Ingrid Rollema
Willem Goedegebuure > Theun Govers

Idee en samenstelling: Ineke Sleeuwenhoek en
Pim Voorneman.

29 november t/m 1 december 2013

Opening: Hoogtij#35 29 nov. 19 – 23 uur

Open:

vrij 29 nov. 19 – 23 uur

zat 30 nov. 13 – 17 uur

zon 01 dec. 13 – 17 uur


Informatie

SAMENGEVAT 2 is een speciale groepstentoonstelling voor deze Jubileum Hoogtij#35 waar
31 kunstenaars bij betrokken zijn.
De tentoonstelling is een variatie op de eerste versie van SAMENGEVAT die tijdens Hoogtij#27 in 2011 te zien was. In deze eerste versie werden de kunstenaars die al eerder exposeerden bij JCA DE KOK,
of die op het programma stonden om te exposeren, gevraagd ieder een recent werk van hun keuze in te brengen.
Beeldend kunstenaar Pim Voorneman werd gevraagd om kort voor de opening van Hoogtij deze ‘willekeurig’ bij elkaar gebrachte werken met elkaar te verbinden in een samenhangende groepstentoonstelling.
Mede door het succes van die presentatie zal JCA DE KOK dit concept structureel in een gevarieerde vorm terug laten keren in het tentoonstellingsprogramma.

Met een wijziging in het concept heeft JCA DE KOK voor deze presentatie het thema een stap verder gebracht door een selectie van kunstenaars die eerder hebben geëxposeerd bij JCA DE KOK uit te nodigen voor het samenstellen van de tentoonstelling. Ieder van hen werd verzocht om een kunstenaar van hun keuze voor te dragen. Voorwaarde was dat de voorgedragen kunstenaar niet eerder in JCA DE KOK had geëxposeerd. Vervolgens hebben zij, veelal door atelierbezoeken,
de nieuwe exposanten en hun werken geselecteerd. Overigens zonder dat men van elkaar wist welke andere ‘koppels’ er gevormd werden. Vanuit dit gegeven kan men stellen dat de tentoonstelling SAMENGEVAT 2 op een bijzondere manier tot stand is gekomen;
deels door een preselectie van de samenstellers, vervolgens door de afzonderlijke keuze van ieder van hen voor een nieuwe exposant.
De kunstenaars die de exposanten hebben voorgedragen zijn ieder medebepalend voor de samenstelling van de tentoonstelling. Men kan spreken over een collectief curatorschap.

Evenals de voorgaande editie van SAMENGEVAT is Pim Voorneman aan de slag gegaan om met de ‘willekeurige’ samenstelling van de afzonderlijk ingebrachte kunstwerken een samenhangend geheel te maken.

SAMENGEVAT is een dynamisch concept, gekoppeld aan Hoogtij, met een onvoorspelbare uitkomst, waar kunstenaars zich telkens op een andere wijze kunnen verhouden ten opzichte van elkaar, en ook ten opzichte van de verschillende hoedanigheden binnen de kunsten, zoals kunstenaarschap, curatorschap, tentoonstellingscoördinatie en inrichting.


> >